ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันออกค่ายพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยทางโรงเรียนและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันขุดลอกคูคลอง ทาสีอาคารหอประชุม จัดทำ Brain Based Learning ให้แก่โรงเรียน 

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin