ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์​ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม​ ให้กับนักศึกษาชั้นปี​ที่ ​4​ ณ​ วัดป่า​ศรัท​ธารวม​ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน​ 2562

วันที่เผยแพร่ 09 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin