ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในโรงเรียนผู้สูงอายุ​ ​อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา​ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์​ โดยอาจารย์และผู้นำนักศึกษา ให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในโรงเรียนผู้สูงอายุ​ หลักสูตร​อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา​ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น​ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ​ เทศบาลตำบลชุมพวง​ อำเภอชุมพวง​ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin