ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ครอบครู สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ วันนี้จึงเป็นวันดี อาจารย์ลูกศิษย์มากันพร้อมหน้า บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin