ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายเยาวชนคนพัฒนา ตอน ฝ่าโควิด

วันที่ 5 -7 เมษายน 2565 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนพัฒนา ตอน ฝ่าโควิด สร้างสรรค์เศรษฐกิจ พิชิตท่าลาดขาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว โรงเรียนบ้านบึงพระ โรงเรียนท่าลาดขาว  อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบึงพระ ทาสีอาคาร จัดจุดเช็คอิน ทาสีฟุตบาท ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว ทำตลาดกลางบ้านบึงพระ ทาสีทางม้าลาย โรงเรียนท่าลาดขาว มีสัมพันธ์ชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด และ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ไม่หวั่นโควิด เพื่อเยาวชนคนพัฒนาได้อาสาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วันที่เผยแพร่ 08 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin