ร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin