ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทยคนเก่ง ชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง นางสาวปวีณา ศิริโสภา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ. เรื่อง GI เปลี่ยนโลก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin