พัฒนาเครือข่ายและการบริหารจัดการตลาดอย่างยั่งยืน

งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและการบริหารจัดการตลาดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ วัดสมานมิตร ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยมีการเสวนาการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และการบริหารตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองงูเหลือม

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin