ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ทัศนศิลป์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ

วันที่ 3 เมษายน 2564 ได้มีการประกาศผลการตัดสิน การประกวด 

ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 10 หัวข้อ “ในฝัน”  โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผลการประกาศ อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัลมาได้ถึง 2 ท่าน และร่วมแสดงอีก 1 ท่าน โดยมีราชชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองไมย์ เทพราม รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. อาจารย์จรงค์ เจริญสุข รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. อาจารย์อาวุธ คันศร ได้รับคัดเลือกร่วมแสดง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรทัศนศิลป์และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 05 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin