ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ที่คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานประเภทวาดเส้น
เข้าร่วมประกวดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 : “The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition” ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลปรากฏว่า ผลงานของอาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ถูกใจกรรมการ สามารถคว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท 

โดยเมื่อวันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2562​ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประทานรางวัลเหรียญเกียรติคุณ "ศิลป์ พีระศรี" แก่ศิลปินที่ชนะการประกวดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ได้รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลสนับสนุน รวม 13 คน แล้วประทานโล่เกียรติคุณ "ศิลป์ พีระศรี" แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวด จากนั้น ทรงเปิดงานการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยและต่างชาติ ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินทั่วโลก โดยมีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 54 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้น เข้าร่วมประกวด 1,081 คน รวมผลงาน 2,488 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ 1,470 ชิ้น และผลงานวาดเส้น 1,018 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ 150 ชิ้น และผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทภาพพิมพ์ รางวัล Grand Prize คือ ผลงาน "Master 08" ของนายหลิวจิง (Mr. Jing Liu) ศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลงานประเภทวาดเส้นรางวัล Grand Prize คือ ผลงาน "The Disintegration of Form #13" ของนายธนชัย พรหมรัตน์ ศิลปินชาวไทย 

 

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin