ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยินดีกับนักศึกษาศิลปะฝีมือดี รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) พร้อมเงินรางวัล ท่านละ 70,000 บาท ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายจิราวัฒน์ ดุงโคกกรวด ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ “ความเชื่อผีไทย หมายเลข 2” เทคนิคภาพพิมพ์ collagraph

2. นายภคนันท์ กงชัยภูมิ ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ “ความหลงใหล หมายเลข 5” เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ

3. นายปิยะพงษ์ ภูมิไธสง ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ “ความสัมพันธ์มนุษย์กับผ้าไหม หมายเลข 4” เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin