“สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ”

         ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแชร์สื่อ และการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin