ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมรับและส่งมอบความสุขให้แก่กันเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

บุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับและส่งมอบความสุขให้แก่กันเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin