ค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชนอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคอนลำดวน

ชมรมค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชน สาขาวิชาศิลปะศึกษา จัดโครงการค่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคอนลำดวน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสังคม บำเพ็ญประโยชน์ถ่ายทอดความรู้ศิลปะสู่ชุมชน สร้างสรรค์งานศิลปะที่ดีต่อเยาวชนในท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin