คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมใจแบ่งปันช่วยวิกฤติ COVID-19

            ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยอ.สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ ดร.บัณฑิต-รศ.สุวิมล ตั้งประเสริฐ อ.สิริกร บุญสังข์ อ.จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง อ.วิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์ มอบไข่ไก่ จำนวน 20 แผงน้ำมันพืช จำนวน 3 ลัง และน้ำมันหอย จำนวน 1 แพ็ค และพร้อมกันนี้ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 2,450 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ให้กับโครงการครัวราชภัฏแบ่งปัน เพื่อนำไปทำอาหารกล่องคุณภาพแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin