ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง ณ ห้อง36.02.05 และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช

วันที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin