ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พุทธศาสนศึกษา จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ อาคาร ๓๖.๐๒.๐๖ โดยประธานสนามสอบ ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยมียอดผู้สมัครสอบจำนวน ๖๖ คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๔๖ คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๒๐ คน มีผู้มาสอบทั้งหมด ๖๓ คน

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin