ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พาน้องนุ่งผ้าไทย ร่วมใจไหว้ครู พร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่

สาขาวิชาภาษาไทย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ "พาน้องนุ่งผ้าไทย ร่วมใจไหว้ครู พร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่" เมื่อสิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin