ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

          คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อชาวราชภัฏทั่วราชอาณาจักรไทย โดยพระองค์ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin