ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาศิลปศึกษา รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน

       ขอปรบมือให้กับนักศึกษาคนเก่ง นายคเณศ แสนศรีลา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  ที่สามารถคว้ารางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 
  ผลงานชื่อ ‘รถบรรทุกหมายเลข 4‘ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 437 ชิ้น

วันที่เผยแพร่ 09 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin