นักศึกษาทุนภาษาฮินดีคว้ารางวัลรองชนะเลิศโยคะระดับนานาชาติ

นางสาวณัฐธิดา สุนนท์ และนางสาวธิดารัตน์ วงศ์มณี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษาทุนภาษาฮินดีของสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย และทุนรัฐบาลอินเดีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ เมืองอัครา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในโครางการ การแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2024 (वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता २०२४) โดยนักศึกษาทั้งสองคนเข้าร่วมแข่งขันประเภท”โยคะ“Yoga Competition 2024 (योग प्रतियोगिता) การแข่งขันกีฬาประเภทนี้ต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมเป็นเวลานาน ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคน ได้เข้าเรียนรายวิชา ”โยคะเพื่อสุภาพ“ ภายหลังจากการเรียนในชั้นเรียนปกติทุกวัน การเรียนโยคะเป็นศาสตร์โบราณของชาวอินเดียในการฝึกสมาธิและร่างกายให้แข็งแรง การเรียนรายวิชาพิเศษต่างๆ ที่สถาบันฯ ประกอบด้วย โยคะเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้านอินเดีย โหราศาสตร์ การเรียนซีต้า(ดนตรีประเภทเครื่องสาย) การตีกลอง Tabla การเต้นรำแบบอินเดีย ฯลฯ การแข่งขันนี้เปิดให้นักศึกษาจากทั่วโลกกว่า 30 ประเทศและบุคคลทั่วไป
ขอขอบพระคุณสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย รัฐบาลอินเดีย ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาภาษาฮินดีครั้งนี้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาภาษาฮินดีนี้ ภายได้การดูแลจาก อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ หลักสูตรภาษาไทย(ศศ.บ)

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin