Goodbye Seior ศิลปศึกษา "กีฬาสี กีฬาใจ กีฬาอะไร เอิงเอย"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปศึกษาจัดกิจกรรม ร่วมเเสดงความยินดีกับความสำเร็จของรุ่นพี่ปี 5 ปีการศึกษา 2558 ในงาน Goodbye Seior ใน Theme "กีฬาสี กีฬาใจ กีฬาอะไร เอิงเอย" ณ โรงแรมสบายโฮเทล โดยมีกิจกรรมประกวดการเเต่งกายยอดเยี่ยม การแข่งขันหัวเราะ

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin