นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ได้รับรางวัลระดับประเทศ !!!

ขอแสดงความยินดีกับ “วงลุยสรวลล” โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมคว้าเงินรางวัล 30,000 บาท จาก "โครงการประกวดดนตรีและขับร้อง เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครวังหน้า กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin