เปิดโลกประสบการณ์ สายงานในฝัน

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกประสบการณ์ สายงานในฝัน” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin