ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชมรมสานฝันสัญจร สาขาวิชาภาษาไทย "ก้าวไปอย่างอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมสานฝันสัญจร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการก้าวไปอย่างอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับโรงเรียน และ ชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin