ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้ (km) สายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (km) สายวิชาการและสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ พูลวิลล่า เขาใหญ่ 

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin