ตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลหนองเหลือม

5 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดี ทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้นำดีเด่นทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน แด่ พระครูโกศลวิทยาคม เจ้าอาวาสวัดสมานมิตร พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดงานตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลหนองเหลือม ณ วัดสมานมิตร โดยมี นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดตั้งตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลหนองเหลือม ณ วัดสมานมิตร ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ และประสบการณ์ในการค้าขาย ให้ผู้ค้าสามารถต่อยอดสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นในอนาคต
ตลาดวัฒนธรรมชุมชน มีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ณ วัดสมานมิตร ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 05 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin