ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงาน เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง

เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง "เที่ยวกระบี่สี่เกาะ เลาะเขาตะปูพังงา พาชมเมืองเก่า หาดทราย ไหว้พระที่ภูเก็ต" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค กศปช. ไปศึกดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2565

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin