ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมูลสุดยอดผลงานศิลปะ ระดมทุนจัดสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ”

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร เสด็จเป็นประธานเปิดประมูลสุดยอดผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ-นานาชาติและศิลปินระดับชาติ ระดมทุนจัดสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ” พุทธศิลป์นุสรณ์ 100 ปี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ทำรายได้รวม 1,800,000 บาท ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดการประมูลผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติและศิลปินระดับชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ” พุทธศิลป์นุสรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ คณะกรรมการดำเนินการในการจัดหารายได้และดำเนินการสร้างฯ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin