ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ วง NRRU WIND ENSEMBLE นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในระดับคะแนน 90++ ในการเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท CONCERT BAND (D1) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ภายในงาน North Eastern Wind Festival & Competition 2020 การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีและการประกวดวงโยธวาทิต ปี 2563 งานเทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลมและวงโยธวาทิตแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ จัดโดย Central Korat & Yamaha Band & Orchestra Thailand

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin