ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคว้ารางวัลในการประกวดกั๊บแก๊บนางไห ในงานเจ้าพ่อพญาแล

นายสุวิทย์ พื้นหินลาด และนางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดกั๊บแก๊บนางไห และนางสาวรัสวดี แก้วโก นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดกั๊บแก๊บนางไห ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin