ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับเชิญจาก กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในนามสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร" ในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin