ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการวิชาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

คณะกรรมการบริการวิชาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564

วันที่เผยแพร่ 13 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin