วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 และ Live สด ผ่านเฟซบุ๊ก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน

จากนั้นเป็นการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้นำชุมชนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ หัวข้อ “Digital Disruption กล้าที่จะปรับ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยน” (ผ่านออนไลน์) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซีอีโอ อกริฟู้ดจำกัด และกรรมการบริหาร บริษัทแกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ คาซ่า เอสเตท กรุ๊ป ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin