ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 36.02.06 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดต่าง ๆ ผ่านการสัมมนา โดยมีการเสวนาในหัวข้อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ , รู้ทันกัญชา คลายปมปัญหาเดินหน้าเพื่อประชาชน , Empowerment กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น , การอนุรักษ์เครื่องปั้นดินด่านเกวียน

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin