ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ได้รับรางวัลรังสรรค์ผลงาน ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมย์  เทพราม อาจารย์สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการคว้ารางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปกร  โดยมีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จำนวน 453 ชิ้น จากศิลปิน 403 คน ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมย์  เทพราม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประชาชนทั่วไป จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ ปั่นตามแสงสว่างแห่งความหวัง ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับชีวิต คืนความเป็นมิตรให้กับธรรมชาติ มอบพลังงานสะอาดให้กับสังคม ขนาด 145x195 เซนติเมตร โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิคและดินสอ   บนผ้าใบ  ได้รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เงินรางวัล 200,000 บาท

ซึ่งในวันนี้ (14 ตุลาคม 2564 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประติมากรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการรังสรรค์ผลงานจนได้รับระดับประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

วันที่เผยแพร่ 15 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin